KİMYA MÖCÜZƏVİ SAHƏDİR, İNSANIN XOŞBƏXTLİYİ ONDA GİZLİDİR, AĞILIN BÖYÜK İSTİLASI YALNİZ BU SAHƏDƏ ƏLDƏ EDİLƏCƏKDİR! (M.Qorkiy)

MEYVƏ TƏRƏVƏZLƏR VƏ KİMYA

ATOMUN QURLUŞU HAQQINDA


NANO TEXNOLOGİYA

KİMYADA YENİLİKLƏR

ELEKTRON DƏRSİM


DÖVRİ SİSTEM (TÜRKCƏ)

DÖVRİ SİSTEM (AZƏRBAYCANCA)

DÖVRİ SİSTEM (RUSCA)


DUZUN HƏLLOLMA CƏDVƏLİ

HAVANIN TƏRKİBİ

ELEMENTLƏR VƏ ONLARI KƏŞF EDƏN ALİMLƏR


KİMYA İNSAN BƏDƏNİNDƏ

KİMYA VƏ ƏTRAF ALƏM

BİYOKİMYA GENİŞ ŞƏKİLDƏ


KİMYANIN DİLİ. FLİM RUS DİLİNDƏDİR

Saytı hazırladiıar: Eminova Dünyabəyim Məmməd qızı və oğlu Fərəcov Mayıl Nazim-Hikmət oğlu.

BU SAYTIMIZ ELEKTRON TƏHSİL MUSABİQƏSİNDƏ I YERƏ LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜR.