KİMYANİN ŞÖBƏLƏRİ

KİMYANIN BİR ÇOX ŞOBƏLƏRİ VARDIR. BUNLARDAN ƏN ƏSAS ŞÖBƏLƏRİ ÜZVİ VƏ QEYRİ-ÜZVİ KİMYA ŞÖBƏLƏRİDİR.

ÜZVİ KİMYA

ÜZVİ KİMYA NƏDİR VƏ NİYƏ ÖYRƏNMƏMİZ LAZIMDIR?

Bütün canlı orqanizmlər üzvi kimyəvilərdən meydana gəlmişdir. Saçlarımızı, dərimizi və əzələlərimizi meydana gətirən zülallar, genetik quruluşumuzu təyin edən DNT, yediyimiz meyvə tərəvəz, geydiyimiz paltarların bir çoxu və xəstələndiyimizdə istifadə etdiyimiz dərmanlayarın hamısı, üzvi baxımdan kimyəvi maddələrdir. Gündəlik həyatımızda çox istifadə edilən aspirin söyüd yarpağından, penisillin pendir kifi göbələyindən, sabunlar yağlardan əldə edilər. Bu bucaqlar göz qarşısında saxlanıldığında canlılarla maraqlanan hər kəsin təməl əsasda da olsa üzvi kimya bilmək məcburiyyətində olduğunu söyləyə bilərik. 

ÜZVİ KİMYANIN MÖVZUSU NƏDİR?

Üzvi kimya karbon mürəkkəbləri kimyası olaraq da xatırlanar. Çünki bütün üzvi mürəkkəblərdə təməl atom C dayanır. Üzvi kimyanın mövzusunun çox geniş olmasının səbəbi C etdiyi müxtəlif bağlanmalardan və izomeriden qaynaqlanar. Bitki, heyvan, ya da mikroorqanizmlər ilə əlaqədar bütün sahələr üzvi kimyanın təməl qanunlarına söykənir. Yenə həyatımızda böyük əhəmiyyət daşıyan dərmanlar, plastiklər, sintetik boyalar, yuyucular üzvi kimyanın əhatəsinə girir. 

QEYRİ-ÜZVİ KİMYA

Qeyri-üzvi kimya

Canlıların xaricində, yer qabığını meydana gətirən, bütün kimyəvi maddələri araşdıran kimya budağı.Metalik karbonatlar, karbon sülfür mürəkkəbləri, karboazot mürəkkəbləri və karbonun karbürləri, oksidləri kimi, hidrokarbonlar xaric, bütün elementləri və mürəkkəblərinin kimyəvi reaksiyaları və xüsusiyyətlərinin araşdırıldığı kimyanın bir budağıdır.


KİMYANIN DİGƏR ŞÖBƏLƏRİ HAQQINDA

Analitik Kimya: 

Kimya elminin müəyyən bir maddənin kimyəvi komponentlərinin ya da komponentlərdən bir hissəsinin xüsusiyyətinin və nə qədərliyinin təyin olunmasını araşdıran qoludur.  ARDİNİ OXU

ANALITIK KIMYA YÜKLƏ
Analitik kimya.docx
Microsoft Word Document 12.2 KB

BİOKİMYA 

Həyat ifadə edilərinin təməli olan kimya reaksiyalarını və canlıların kimyəvi QURLUŞUNU araşdıran elm. ARDINI OXU

BİOKİMYA HAQQINDA YÜKLƏ
Biokimya.docx
Microsoft Word Document 17.1 KB

Fiziki kimya

Kimyəvi sistemlərin xüsusiyyətlərini və davranışlarını araşdırmaq məqsədiylə fiziki nəzəriyyələrin və texnikaların tətbiq olunduğu bir elm sahəsidir. ARDINI OXU

Fiziki kimya
Fiziki kimya.docx
Microsoft Word Document 26.5 KB

Nüvə kimyası. 

Fziki kimyanın bir bölməsi kimi də sayılır. Radioaktiv reaksiyaları öyrənir.      ARDINI OXU

Nüvə kimyası yüklə
Nüvə kimyası.docx
Microsoft Word Document 18.1 KB

Nəzəri Kimya: 

Kimya elminin nəzəri səbəb nəticə əlaqələrinin təməllərini araşdıran alt elmidir.


Supramolekulyar Kimya: 

Molekullar arasındakı və molekul içindəki qarlılıqlı təsirləri araşdıran elm sahəsidir. 

 ARDINI OXU

Supermolekulyar kimya yüklə
Supermolekulyar kimya.docx
Microsoft Word Document 13.7 KB

Geokimya: 

Yer kürəsidəki təbii kimyəvi hadisələri araşdıran elm sahəsidir.


Polimer Kimyası: 

Polimer çox sayda molekulun kimyəvi birləşmələri ilə nizamlı bir şəkildə bağlanaraq meydana gətirdiyi yüksək molekul ağırlıqlı birləşmələrdir. Polimer kimyası isə bu molekulların quruluşu və reaksiyalarını araşdırır.

ARDINI OXU

Polimer kimyası yüklə
Polimer kimyası.docx
Microsoft Word Document 20.1 KB

Agrokimya: 

Əkinçilik elmlərindəki kimyəvi tətbiqləri əhatə edər.


Qida kimyası: 

Qida maddələrinin kimyəvi strukturlarını və orqanizmdəki funksiyalarını araşdırar.


Ətraf Kimyası: 

Kimyəvi maddələrin gətirib çıxardığı ətraf çirklənməsini və önlənməsini mövzu götürər.

Bu elektron kitabi yüklə

428_Kimya e-derslik.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Tekstil Kimyası: Rəngləyər maddələrin lif boyamacılığında istifadə edilməsinə geniş yer verər.

Tibbi(Medikal) Kimya: Kimyəvi maddələrin xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilməsini və müalicə mekanizmasını oyrənən sahə yeni bir elm sahəsidir

Foto Kimya: İşığın atom və mürəkkəblərlə qarşılıqlı təsirini araşdıran elm sahəsidir. Termokimya: Kimya elminin bir alt budağı olub əlaqə sahəsi kimyəvi reaksiyaların istilik ilə olan əlaqələridir.

Elektrokimya: Kimya elminin bir alt intizamı olub elektronik bir keçirici(metal, grafit və ya yarı keçirici) ilə iyonik bir keçirici(elektrolit)araüstündə reallaşan reaksiyaları araşdırar.